Реклама

Възможностите на страницата Free-bg.net позволяват да се решат повечето възможни рекламни задачи, които нашите партньори биха могли за имат.

Съвременната платформа и конструкция на страницата позволяват да се избяга от „традиционните фиксирани позиции“ и облекчават вашите разходи, тъй като няма допълнителни увеличения за динамичните реклами.

Ние можем да предложим:

  • традиционни банерни формати, вкл. интерактивни банери;
  • крупни имиджови формати;
  • видео реклама;
  • текстови и графични блокове,

както и нестандартни интеграции и представяне в структурата на страницата в рамките на специални проекти.

Модерната платформа, която използва Free-bg.net и предоставяните от нея технически възможности за визуализиране ни дават възможност да представим вашите продукти и услуги по един нов, модерен и уникален начин.

Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас