НОВИНИ

Европейският съд (European court of justice – ECJ) е постановил, че правото на свободно движение на гражданите на страни от ЕС се разпростира и върху еднополови брачни партньори от страни, които не са членки на ЕС. Решението на съда поставя знак за равенство между „джендър“ и (биологичен) “пол“.

Според съда, брачните партньори на гражданите на страните от ЕС имат правото да живеят на територия на която и да било от държавите от Съюза, независимо дали тези държави признават еднополовите бракове или не.

Решението е взето въз основа на случай от Румъния и гласи, че държавите от ЕС „имат правото да оторизират или не (оторизират) брака между лица от един и същи пол“. В същото време обаче, „те не могат да възпрепятстват свободата на местоживеене на един гражданин на ЕС, като отказват на неговия брачен партньор от същия пол – граждани на страна не от ЕС, произтеклото право на местоживеене на тяхната територия“.

Случаят, във връзка с който е взето това решение е на румънският гражданин Релу Коман и неговият съпруг Робърт Хамилтън, който е гражданин на САЩ. Те са сключили брак в Брюксел през 2010 г. и две години по-късно са решили да се преместят в Румъния.

Румънските власти са отказали на Хамилтън правото да живее в страната за период по-дълъг от три месеца, основавайки се на факта, че той не може да бъде считан за брачен партньор на Коман, защото в Румъния еднополовите бракове не са признати.

Двойката отнесла случая до съда, като се позовала на твърдението, че ограниченията, наложени на съпруга на Коман, ограничават неговите права на движение на Коман, които са му гарантирани от законите на ЕС. Случаят е стигнал до Конституционния съд на Румъния, който е отправил запитване до ECJ, дали според правото на ЕС Хамилтън следва да бъде разглеждан като брачен партньор на Коман.

В тази връзка, ECJ е постановил, че „В директивата за упражняване на свободата на движение, терминът „брачен партньор“ (spouse – бел.ред.), който се отнася до лицето съединено с друго лице с връзките на брака, е джендър-неутрално и следователно може да покрива брачен партньор от същия пол на един гражданин на ЕС“.

Според съда, държавите от ЕС са свободни да решават, дали да разрешават или не еднополовите бракове, но отказът да се признае един (брачен) съюз, законно сключен в друга страна от ЕС „може да попречи на упражняването на правото на свободно движение и живеене на този гражданин“. Задължението да се признае еднополовия брак за целите на разрешаване на живеене „не подкопава националната идентичност или представлява заплаха за обществената политика“, на страната която касае, заявява още ECJ.

Сега румънският съд ще трябва да се произнесе като има в предвид това решение на най-висшия съд на ЕС.

Както може да се очаква, решението беше приветствано от ЛГБТ-организациите, като „победа за равните права“.

Въпросът естествено е спорен – защото, от една страна, решението се отнася до правото на движение и живеене на гражданите на ЕС, които са обект редица регулации. От друга страна, самото решение на ECJ е доста (меко казано) противоречиво, защото съдът заявява, че непризнаването на еднополовите бракове „може“ да попречи, но дали ще попречи – това трябва да решат националните съдилища. На всичко отгоре, ECJ се позовава на директивата правото на „свободно движение“, но свободата на движение сама по себе си също е ограничена напр. със Шенгенските споразумения.

Решението на ECJ обаче има връзка и с един доста спорен в България проблем – ратифицирането на Истанбулската конвенция. Много от дискусиите у нас са около поставянето на знак за равенство между джендър (gender) и биологичен пол (sex). Както се вижда от цитатите, ECJ недвусмислено поставя знак за равенство между двете определения – „джендър-неутрално“ и „покрива лице от същия пол“. А точно това равенство е яростно отричано от привържениците на ратифицирането на Истанбулската конвенция у нас.

По информация на АФП.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас