НОВИНИ

Еврокомисията е предложила да се отделят 16 млрд. евро от бюджета на ЕС (за 2021 г. – 2027 г.) за да “се помогне на ЕС да задържи и утвърди лидерската си позиция в космическото пространство“.

„Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост както за европейските граждани в тяхното ежедневие, така за Европа като цяло в стремежа ѝ да постигне стратегическите си интереси“, пише в съобщените на ЕК.

Текстът отбелязва още, че „благодарение на значителните инвестиции, ЕС има сериозно предимство в космическите дейности, а европейската космическа промишленост е една от най-конкурентоспособните“.

„Независимо от това в световен мащаб се появяват нови предизвикателства и нови действащи лица. Новата космическа програма на ЕС ще инвестира повече в космическите дейности, като се адаптира към новите нужди и технологии, и същевременно ще засилва автономния достъп на Европа до космическото пространство“.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович е коментирал, че инвестициите на ЕС в космическото пространство „вече дадоха резултати на световно равнище в полза на европейските граждани и предприятия“.

По думите му, „над 10 % от БВП на ЕС зависят от услуги, свързани с космическото пространство, а значителните инвестиции,направени от ЕС, дадоха възможност за напредък, който държавите членки не биха могли да постигнат сами“.

„Космическите данни могат да помогнат на нашите промишлени предприятия да бъдат начело в области като интернет на нещата и автоматизираното шофиране, да ни позволят по-прецизно да следим емисиите на парникови газове и да направят нашите действия в областта на климата дори по-ефективни, отколкото в миналото.“, коментира още той.

Предложението на Комисията ще обедини всички съществуващи и нови дейности в единна програма.

Новата космическа програма ще осигури поддържането на съществуващата инфраструктура и услуги и въвеждането на редица нови възможности (по оригинален текст на български):

  • Насърчаване на силна и иновативна космическа промишленост
  • Запазване на самостоятелния, сигурен и разходноефективен достъп на ЕС до космическото пространство
  • Установяване на единна и опростена система на управление

Комисията предлага (предполженият) бюджет от 16 милиарда евро да се разпредели по следния начин: 9,7 милиарда евро за Галилео и EGNOS — съответно глобалната и регионалната система за спътникова навигация на ЕС; 5,8 милиарда евро за Коперник — програмата на ЕС за наблюдение на Земята; 500 милиона евро за разработване на нови компоненти във връзка със сигурността.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас